Przejdź do treści

Jak przygotować pliki do druku

1. Format projektu, spady i bezpieczny obszar

Format pliku powinien być przygotowana w skali 1:1 zgodnie z formatem wybranego wydruku dodatkowo powiększonym o spad.

Spad to dodatkowy obszar wokół projektu. Jego wielkość uzależniona jest od tego co drukujesz i waha się od 1,5 mm do nawet 60 mm. Ważne aby na obszarze spadu znalazło się tło projektu i inne elementy graficzne które mają stykać się z krawędzią wydruku. Obszar spadu jest odcinany po etapie druku. Dzięki temu gotowy wydruk nie będzie miał np. niezaplanowanych białych marginesów.

Przykładowy obszar spadu w przypadku druku:
• wizytówek +2 mm do każdej krawędzi projektu
• ulotek +1,5 mm do każdej krawędzi projektu
• banerów +30 mm do każdej krawędzi projektu

Podsumowując, jeżeli projektujesz np. ulotkę A4 która po wydruku ma mieć wymiary 210x297 mm przygotuj plik do druku o wymiarach 213x300 mm.

Bezpieczny obszar. Nie umieszczaj ważnych treści za blisko linii cięcia! Biorąc pod uwagę że proces docinania ma pewną tolerancję należy wyznaczyć w projekcie wirtualny margines tzw. linię bezpiecznego marginesu poza którą nie będzie umieszczonych istotnych tekstów lub elementów graficznych typu logo itp.

Przykładowy obszar bezpiecznego marginesu w przypadku druku:
• wizytówek -3 mm od każdej krawędzi projektu
• ulotek -5 mm od każdej krawędzi projektu
• banerów -50 mm od każdej krawędzi projektu

Dokładne wartości obszaru spadu, bezpiecznego marginesu oraz wielkości projektu zostały ujęte w makietach wybranych produktów które można pobrać z naszej strony.
Jak przygotować projekt do druku
2. Rozdzielczość, czcionki, kolory.

Rozdzielczość map bitowych użytych w projekcie powinna wynosić 150 dpi w przypadku banerów oraz 300 dpi w przypadku wizytówek, ulotek itp. Zastosowanie za małej rozdzielczości będzie skutkowało mniejszą czytelnością i estetyką gotowego wydruku. Jeżeli projekt zawiera wiele warstw, efektów specjalnych lub przejść tonalnych należy je spłaszczyć czyli inaczej mówiąc zamienić w bitmapę. Najlepiej aby projekt do druku był przygotowany w trybie kolorów CMYK zarówno bitmapy jak obiekty wektorowe. Tryb kolorystyczny CMYK gwarantuje najwierniejsze odwzorowanie kolorystyczne projektu. Drukujemy również pliki przygotowane w trybie RGB. Należy pamiętać aby nie załączać do projektu dodatkowych profili kolorów. Należy mieć na uwadze że kolory na monitorze mogą różnić się od tych na wydruku, szczególnie kiedy wydruk jest dodatkowo uszlachetniany np laminatem. Jeżeli użyty w projekcie kolor czarny ma być głęboki należy użyć następujących jego składowych CMYK: C40% M40% Y40% K100%. Minimalna wielkość czcionek użytych w projekcie powinna wynosić 6 pkt. Czcionki użyte w projekcie muszą być zamienione w krzywe lub w bitmapę.
Przykładowa bitmapa 50 dpi z za małą rozdzielczością do druku
Przykładowa bitmapa 300 dpi z optymalną rozdzielczością do druku
3. Pasery, linie cięcia itp.

Nie należy dodawać do projekt żadnych znaczników drukarskich takich jak pasery, kostki kolorystyczne lub linie cięcia. Są one zbędne i tak przygotowany plik będzie wydrukowany niepoprawnie lub będzie wymagał dodatkowej (płatnej) obróbki przed drukiem.

Nie potrzebnie umieszczone pasery w projekcie do druku
4. Pliki

Poprawnie przygotowane pliki należy zapisać w formacie PDF, TIF lub JPG w skali 1:1. Przesłane pliki weryfikujemy tylko po względem ich poprawnego przygotowania do druku. Nie sprawdzamy treści pod względem merytorycznym, ortograficznych czy estetycznym. Jednorazowe sprawdzenie plików jest gratis. Każde kolejne sprawdzenie plików tego samego projektu jest dodatkowo płatne. Jeżeli pliki nie spełniają wytycznych i wymagają dodatkowej edycji, ich koszt zostanie doliczony do ceny druku wybranego nakładu zgodnie z indywidualną wyceną.

Drukarnia REEDIT.PL nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druk z niepoprawnie przygotowanych plików.


Formaty zapisu plików do druku
Wróć do spisu treści