Przejdź do treści

Polityka prywatności serwisu internetowego reedit.pl


Obowiązek informacyjny RODO (na podstawie ART. 13 RODO)

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Kto jest Administrator Państwa danych osobowych?
Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu reedit.pl jest: REEDIT Marcin Pawlicki z siedzibą w Lubine przy ul. Armii Krajowej 34e, NIP 6922009716, Regon 021808875.

Cel w jakim zbieramy dane osobowe?
Podawanie i przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do:
• zawarcia lub wykonania umowy na dostawę towarów lub usług oferowanych w naszym serwisie;
• obsługę procesu reklamacji;
• kontaktu z Użytkownikiem w sprawie realizacji złożonego zapytania lub zlecenia;
• w celu dostawy zamówionego towaru lub usługi;
• rozliczeń płatności wynikających ze złożonych zamówień, celów podatkowych i rachunkowych.

Jakie dane zbieramy?
• imię i nazwisko lub dane firmy - podczas składania zamówienia lub wypełniania formularza kontaktowego;
• adres zamieszkania lub siedziby firmy - do wysyłki zamawianego towaru lub korspondencji;
• nr telefonu - do kontaktu w sprawie realizacji złożonego zapytania lub zlecenia;
• adres email - do kontaktu w sprawie realizacji złożonego zapytania lub zlecenia;
• adres IP - informacje wynikające z połączęń realizowanych przez internet (adresy IP, logi systemowe, dane statysyczne);
• pliki cookies - pliki cookies dostosowujące serwis do indywidualnych wymagań Użytkownika, więcej o polityce cookies.

Nie zbieramy żadnych danych poufnych tj. numery kart płatniczych, danych do konta, haseł.
Wszystkie dane wysyłane za pomocą naszego serwisu są szyfrowane dzięki zastosowaniu certyfiaktu SSL.

Czy udostępniamy zebrane dane osobom trzecim?
Nie udostępniamy zebranych danych osobą trzecim za wyjątkiem firm i podmiotów z którymi współpracujemy np. firm kurierskich, operatorów płatności elektronicznych, firm hostingowych. Ilość przekazywanych informacji ograniczona jest do niezbędnego minimum pozwalającego zrealizować złożone przez Użytkownika serwisu zamówienie.

Prawa przysługujące Użytkownikowi związane z przetwarzaniem jego danych osobowych
• prawo do wycofania zgody;
• prawo dostępu do danych;
• prawo żądania sprostowania danych;
• prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym - w określonych sytuacjach);
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych (w określonych sytuacjach);
• prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).
Wróć do spisu treści